BTR ID *! : 
 
  ใช้ตัวอักษร a-z หรือ 0-9
ความยาวไม่เกิน 6-15 ตัวอักษร
 
Password * : 
  ใช้ตัวอักษร a-z หรือ 0-9
ความยาวไม่เกิน 6-15 ตัวอักษร
RE - Password * : 
 
Email * : 
สำหรับส่งรหัสใหม่ ในกรณีที่คุณทำการ Reset Password
กด Active Email รับ Item ฟรี ที่หน้าเว็บไซด์ www.BTR.in.th
Re-Email * : 
คำถามกันลืม *! : 
คำตอบ *! : 
ความยาวไม่เกิน 2-20 ตัวอักษร
ห้ามใส่อักขระพิเศษ เช่น ' " < > ! @ # $ % ^ & * ( ) + _ - = & ? / \
รหัสลับ *! : 

ชื่อ *! : 
นามสกุล *! : 
เพศ *! : 
 
วันเกิด *! :    
GG NEWS * : 
 
 

1. * คือ ข้อมูลที่คุณต้องกรอกเพื่อทำการสมัคร
2. ! คือ ข้อมูลที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้ หากต้องการแก้ไขกรุณาติดต่อ Call Center