ข้อมูล GG Mobile Club
  รายละเอียด GG Mobile Club
  สมัคร / จัดการข้อมูล GG Mobile Club
REGISTER SF ID  
 
Game ID * #  
Display Name * #     
  - Display Name คือ ชื่อ ID ของคุณที่จะใช้แสดงบนหน้าเว็บ SF เช่น Webboard
- สามารถใช้ตัวอักษร a-z หรือ 0-9
- ความยาว 6-20 ตัวอักษร
- กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้ Display Name เหมือนกับ Game ID
Display Avatar
  - GIF หรือ JPG ที่มีขนาดไม่เกิน 50 KB เท่านั้น
Display Signature
รับข่าวสารจาก SF
Security Code *

- กรุณากรอกตัวอักษรที่ปรากฏ
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน *
  - ยืนยันเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของคุณ ที่ใช้ในการสมัคร
หมายเหตุ
1. หากตรวจพบว่าท่านกรอกข้อมูลเท็จ GG Passport ของท่านจะถูกยกเลิกทันที
2. กรุณากรอกข้อมูลที่ระบุเครื่องหมาย *
3. ข้อมูลที่ระบุด้วยเครื่องหมาย # จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้