เงื่อนไข / ข้อตกลงการรับไอเทมจากระบบ ไอเทมโค้ด

1. ไอเทมดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือ ชดเชยเป็นเงินสด ของรางวัลอย่างอื่นได้
2. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุด
3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการแจกไอเทม โปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. หากรหัสไอเทมหมดอายุตามที่ระบุแจ้งไว้แล้ว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยไอเทมให้เว้นเสียแต่มีข้อบกพร่องจากระบบ
5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยไอเทมให้ ในกรณีที่ผู้เล่นแจ้งไอดี พาสเวิร์ดให้ผู้อื่นทราบโดยเจตนา
6. ผู้ร่วมสนุกมีหน้าที่ต้องดูแล รักษา ไอดีและพาสเวิร์ด ของตนเองอย่างระมัดระวัง ไม่ควรแจ้งให้ผู้อื่นทราบ
7. ผู้ร่วมสนุกยินดีที่จะศึกษาข้อมูลของการร่วมสนุกกิจกรรม รวมถึงไอเทมที่จัดแจกผ่านช่องทางต่างๆอย่างครบถ้วนแล้ว
8. ผู้ร่วมสนุกยินยอมรับข้อตกลงทั้งหมดนี้ และได้ยืนยันด้วยการกดปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อยินยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลงทั้งหมดนี้ หรือ กดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อไม่ยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลงนี้